Kurumsal

PEKDEMİR'Lİ OLMAK

Şirket vizyonu doğrultusunda, insan kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek, şirketin hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilmesi için, mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, çalışanların sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak, çalışan performans değerlendirme sistemini oluşturmak ve geliştirmek, çalışanlara eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak, yetkinlik bazlı kariyer sistemini oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.