Kurumsal

Pekdemir İnşaat, toplam kalite yönetimini benimseyen ve tüm süreçlerinde kalite, iş sağlığı ve güvenliği prensibini ve gerekliliklerini dikkate alarak sürekli gelişmeyi amaçlayan bir kuruluştur. Bu doğrultuda yaptığı çalışmalar sonucunda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Sertifikasyonlarını almaya hak kazanmıştır. Tüm yönetim sistemlerinin kural ve prensipleri, şirketin her kademesinde hassasiyetle uygulanmaktadır.

KALİTE POLİTİKASI

 • Müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak,
 • Çalışanlarımızın mutluluk duyacakları güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, gelişimlerine yönelik gerekli tüm eğitimleri gerçekleştirmek ve sisteme her aşamada uygun katılımlarını sağlamak,
 • Şartlara uygunluk sağlayarak süreçlerimizi çalışanlarımızla birlikte sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,
 • Tüm faaliyetlerimizde çevreye duyarlı olmak,
 • Alt yüklenicilerimizin gelişmelerine katkı sağlayarak, karşılıklı fayda prensibi doğrultusunda iş birliğini sürdürmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal ve diğer şartlara uyumu sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerimizde sürekli gelişmeyi sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin, kuruluşumuz için, çalışanlar ve taşeronlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini düzenlemek,
 • Sistematik bir yaklaşımla tehlikeleri kaynağında yok ederek, yaralanma ve sağlık bozulmalarını en aza indirgemek,
 • Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde İş Sağlığı ve Güvenliğini en elverişli düzeyde tutmak amacıyla, gerek iş gerekse kişisel korunma için en uygun makine, ekipman ve teknolojinin kullanılmasını sağlamak.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYETİ ELE ALMA POLİTİKASI

 • Mevcut ve potansiyel müşterilerimizden gelen şikayetleri kayıt altına almak ve tüm yasal yükümlülükler çerçevesinde değerlendirmek,
 • Şikayetleri verimli ve etkili bir şekilde takip ederek, şikayet konularına göre hedeflenen zaman diliminde açıklık, tarafsızlık, adaletli olmak ve gizlilik prensipleri doğrultusunda müşteri odaklı çözümlenmesi için uygulanması gereken süreçleri etkili bir şekilde yürütmek,
 • Müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla gerekli kaynakları ayırmak,
 • Çalışanları, müşteri beklentilerine cevap verebilmeleri için gerekli yetkinlikle donatmak,
 • Teknolojik gelişmelerden faydalanarak müşteri beklentilerini en hızlı şekilde karşılamak,
 • Şikayetlerin kök sebeplerine inerek, tekrarını engelleyecek tedbirler alınmasını sağlamak, müşterilerden gelen şikayetleri bir fırsat olarak değerlendirip, iş süreçlerinde iyileştirme ve geliştirmeler yapmak, yapılmasını sağlamak.